Symbole w dokumencie


Symbol

Objaśnienie

Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpływu na bezpieczeństwo.

Warunek, który musi być spełniony dla określonego celu.

Oczekiwany efekt

Możliwy problem

Przykład