Kategorie i uprawnienia użytkowników


Kategorie użytkowników

Na portalu Sunny Portal można przyporządkowywać użytkowników do różnych kategorii. Kategorie użytkowników określają funkcję użytkownika w instalacji. Kategorie użytkowników są niezależne od uprawnień użytkowników. Można określić następujące kategorie użytkowników:

  • Właściciel

  • Instalator

  • Użytkownik

User Rights

Na portalu Sunny Portal użytkownicy mają różne uprawnienia. Uprawnienia użytkownika określają funkcje, z których użytkownik może korzystać w instalacji. Zależne od uprawnień użytkownika funkcje mogą być ewentualnie nie wyświetlane z powodu brakujących uprawnień. Do konta użytkownika, za pomocą którego instalacja została zarejestrowana, ma uprawnienia administratora. Zakres funkcji może zmienić się wskutek aktualizacji i nabycia dodatkowych licencji. Występują następujące uprawnienia użytkowników:

  • Administrator

  • Instalator

  • Użytkownik

Funkcja

Uprawnienia użytkownika w ramach instalacji

Administrator

Instalator

Użytkownik

Wyświetlanie narzędzia Analyse Pro

Wyświetlanie właściwości instalacji

Konfiguracja właściwości instalacji

Tworzenie i konfiguracja grup instalacji

Wyświetlanie monitorowania instalacji

Konfiguracja monitorowania instalacji

Wyświetlanie konfiguracji monitorowania instalacji

Wyświetlanie uprawnień użytkownika

Konfiguracja uprawnień użytkownika

Konfiguracja powiadomień

Wyświetlanie konfiguracji powiadomień

Wyświetlanie widżetu CO2

Eksport danych i parametrów

Wyświetlanie bilansu energii

Wyświetlanie widżetu bilansu energii

Wyświetlanie energii i mocy

Wyświetlanie monitorowania zdarzeń

Wyświetlanie widżetu uzysku

Ręczne wprowadzanie danych dotyczących urządzeń (np. liczników gazowych)

Zmiana właściwości urządzeń

Dodawanie urządzeń do instalacji

Wyświetlanie porównania rocznego

Wyświetlanie widżetu usług sieciowych

Import parametrów

Konfiguracja wartości parametrów

Wyświetlanie widżetu współczynnika efektywności

Wyświetlanie widżetów czujników

Aktywacja dostępu dla serwisu

Konfiguracja SMA Smart Connected

Konfigurowanie SMA SPOT

Wyświetlanie widżetu statusu

Tworzenie i konfiguracja instalacji składowych

Wyświetlanie porównania falowników

Wyświetlanie widżetu pogody