Sunny Portal


Sunny Portal jest portalem internetowym służącym do monitorowania i konfiguracji instalacji oraz do wyświetlana danych instalacji.

Aby korzystać z portalu Sunny Portal, należy posiadać produkt firmy SMA, który umożliwia gromadzenie danych z posiadanej instalacji i przesyłanie ich na Sunny Portal . Funkcje dostępne na Sunny Portal zależą od produktu stosowanego do przesyłania danych na portal.

Sunny Portal występuje w dwóch generacjach, klasycznym Sunny Portal (https://www.sunnyportal.com) oraz nowo zaprojektowanym Sunny Portal powered by ennexOS (https://ennexOS.sunnyportal.com). Oba systemy różnią się pod względem obsługiwanych funkcji. Przy użyciu istniejącego konta użytkownika można zalogować się w obu portalach, w oprogramowaniu do projektowania instalacji SMA Sunny Design oraz w aplikacji SMA 360°.

Informacje o tym, z którego portalu Sunny Portal można korzystać w posiadanym urządzeniu firmy SMA, zawiera instrukcja obsługi produktu firmy SMA.