Rejestracja na portalu Sunny Portal


Możesz zalogować się za pomocą swojego dotychczasowego konta użytkownika na portalu Sunny Portal, Sunny Design lub Sunny Places. Jeśli nie posiadasz konta użytkownika, zarejestruj się na portalu Sunny Portal. Konto użytkownika można przyporządkować do kilku instalacji. Umożliwia ono uzyskanie odstępu do tych instalacji. W ten sposób za pomocą konta użytkownika można monitorować szereg instalacji.

Rejestracja na portalu Sunny Portal jako nowy użytkownik

Warunki:

 • Dostępne jest urządzenie końcowe (np. komputer lub tablet).

 • Musi być zapewnione aktywne połączenie z Internetem.

Sposób postępowania:

 1. Wywołać adres internetowy https://ennexOS.SunnyPortal.com w przeglądarce.
 2. Wybierz Potrzebne mi jest konto użytkownika.
 3. Wprowadź dane w celu rejestracji.
 4. Wybierz [Zarejestruj się].
 5. Po kilku minutach otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą link do potwierdzenia rejestracji na portalu Sunny Portal.
 6. W przypadku braku wiadomości e-mail z Sunny Portal sprawdź, czy wiadomość nie znajduje się w folderze „spam” lub czy nie został wpisany błędny adres poczty elektronicznej.
 7. W ciągu 48 godzin otwórz link do potwierdzenia rejestracji przesłany w wiadomości e-mail.
 8. Sunny Portal potwierdzi w okienku prawidłowo dokonaną rejestrację.
 9. Wywołać adres internetowy https://ennexOS.SunnyPortal.com w przeglądarce.
 10. W polach Użytkownik i Hasło wprowadź adres poczty elektronicznej oraz hasło dostępu do Sunny Portal.
 11. Wybierz [Logowanie się].

Zalogowanie się na portalu Sunny Portal jako zarejestrowany użytkownik

Warunek:

 • Musi być dostępne konto użytkownika Sunny Portal, Sunny Places lub Sunny Design.

 • Musi być zapewnione aktywne połączenie z Internetem.

Sposób postępowania:

 1. Wywołać adres internetowy https://ennexOS.SunnyPortal.com w przeglądarce.
 2. W polach Użytkownik i Hasło wprowadź adres poczty elektronicznej oraz hasło dostępu do Sunny Portal.
 3. Wybierz [Logowanie się].