Zmiana parametrów urządzenia


Asystent wprowadzania parametrów instalacji umożliwia jednoczesną zmianę parametrów w jednym lub w kilku podłączonych urządzeniach. Parametry urządzenia można zastosować również na wymienione lub dodane do instalacji urządzenia.

Warunki:

 • Wszystkie urządzenia w sieci lokalnej muszą być uruchomione i połączone z portalem Sunny Portal za pośrednictwem routera.

 • W urządzeniu komunikacyjnym musi być aktywowane zewnętrzne ustawianie parametrów.

Zmiana parametrów urządzenia

 1. Zaloguj się na Sunny Portal.
 2. Wybierz urządzenie, w którym chcesz zmienić parametry.
 3. Wybierz menu Konfiguracja.
 4. W menu kontekstowym kliknij przycisk [Parametry].
 5. Zmień parametry i potwierdź, klikając przycisk [Zapisz].
 6. Zastosowanie parametrów w urządzeniu może trochę potrwać. Szczegóły zmiany parametrów można sprawdzić w Monitorowaniu zdarzeń.

Jednoczesna zmiana parametrów w kilku urządzeniach

 1. Zaloguj się na Sunny Portal.
 2. Wybierz instalację.
 3. Wybierz menu Konfiguracja.
 4. W menu kontekstowym kliknij [Synchronizacja parametrów].
 5. Kliknij przycisk ekranowy [Asystent wprowadzania parametrów instalacji].
 6. Asystent konfiguracji instalacji uruchamia się. Po zakończeniu czynności wykonywanych z pomocą asystenta konfiguracji instalacji można sprawdzić stan zmiany parametrów. Szczegóły zmiany parametrów można sprawdzić w Monitorowaniu zdarzeń.

Przeniesienie parametrów

 1. Zaloguj się na Sunny Portal.
 2. Wybierz urządzenie, którego parametry chcesz przenieść do innego.
 3. Wybierz menu Konfiguracja.
 4. W menu kontekstowym kliknij przycisk [Parametry].
 5. Kliknij przycisk ekranowy [Pobierz] i potwierdź czynność, klikając [Pobierz teraz].
 6. Zostanie pobrany plik CSV z wszystkimi ustawieniami parametrów.
 7. Wybierz instalację.
 8. Wybierz menu Konfiguracja.
 9. W menu kontekstowym kliknij [Synchronizacja parametrów].
 10. Kliknij przycisk ekranowy [Asystent wprowadzania parametrów instalacji].
 11. Asystent konfiguracji instalacji uruchamia się.
 12. Kliknij przycisk ekranowy [Importuj].
 13. Wybierz plik CSV z ustawieniami parametrów i potwierdź, klikając przycisk [Załaduj]. Nie zmieniaj formatowania pliku CSV. Miej na uwadze, że teksty muszą być edytowane przy użyciu edytora tekstu.
 14. Po zakończeniu czynności wykonywanych z pomocą asystenta konfiguracji instalacji można sprawdzić stan zmiany parametrów. Szczegóły zmiany parametrów można sprawdzić w Monitorowaniu zdarzeń.