Nazwa stosowana w dokumencie


Pełna nazwa

Nazwa stosowana w niniejszym dokumencie

Sunny Portal powered by ennexOS

Sunny Portal

Urządzenie komunikujące się bezpośrednio z portalem Sunny Portal powered by ennexOS

Urządzenie komunikacyjne