Utworzenie instalacji


Aby móc monitorować i konfigurować urządzenia w posiadanej instalacji fotowoltaicznej, należy ją utworzyć na portalu Sunny Portal. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie we właściwościach instalacji. Instalację można utworzyć na portalu Sunny Portal na 3 różne sposoby:

 • utworzenie nowej instalacji

 • utworzenie instalacji zaprojektowanej za pomocą Sunny Design

 • zaimportowanie instalacji z klasycznej wersji portalu Sunny Portal, aby np. zastąpić urządzenie komunikacyjne przez moduł SMA Data Manager

Asystent konfiguracji instalacji prowadzi Ciebie przez każdy etap procesu rejestracji instalacji na portalu Sunny Portal.

7187325708

Podgląd utworzenia instalacji

Dostęp dla serwisu i pomoc przy problemach

Aby uzyskać lepszy poziom serwisu, podczas rejestracji włącz przełącznik dostępu do serwisu. Określ swoją rolę w instalacji. Te informacje umożliwiają skorzystanie z dodatkowych usług takich jak na przykład SMA Smart Connected, a w razie problemów skontaktowanie się z właściwą osobą.

Warunki:

 • Należy przygotować klucz do rejestracji (RID) i numer identyfikacyjny (PIC) podane na tabliczce znamionowej lub dołączonej do produktu naklejce.

 • Wszystkie urządzenia w sieci lokalnej muszą być uruchomione i połączone z portalem Sunny Portal za pośrednictwem routera.

 • W instalacji może znajdować się maks. 1 moduł Data Manager funkcjonujący jako moduł nadrzędny.

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się na Sunny Portal.
 2. Wybierz menu Konfiguracja.
 3. W menu kontekstowym naciśnij przycisk [Utworzenie instalacji].
 4. Asystent konfiguracji instalacji uruchamia się.
 5. Wybierz sposób utworzenia instalacji i postępuj zgodnie z poleceniami asystenta instalacji.