Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem


Sunny Portal jest portalem internetowym służącym do monitorowania i konfiguracji instalacji oraz do wyświetlana danych instalacji.

Aby korzystać z portalu Sunny Portal, należy posiadać produkt firmy SMA, który umożliwia gromadzenie danych z posiadanej instalacji i przesyłanie ich na Sunny Portal . Funkcje dostępne na Sunny Portal zależą od produktu stosowanego do przesyłania danych na portal.