Zarządzanie grupami instalacji


Aby ułatwić zarządzanie instalacjami na portalu Sunny Portal, można je połączyć w grupy. Skonfigurowane dla grupy instalacji uprawnienia i powiadomienia zostają automatycznie zastosowane we wszystkich instalacjach danej grupy. W ten sposób kilku użytkowników może jednocześnie uzyskać dostęp do wielu instalacji.

Sposób postępowania:

  1. Na portalu Sunny Portal wybierz portfolio .
  2. W menu Konfiguracja wybierz punkt menu Grupy instalacji.
  3. Aby skasować grupę instalacji, kliknij przycisk ekranowy znajdujący się za grupą instalacji.
  4. Aby utworzyć grupę instalacji, kliknij przycisk ekranowy , wypełnij pola wprowadzania danych i kliknij Zapisz.
  5. Aby dodać lub usunąć instalację lub członków z grupy instalacji, otwórz menu niższego rzędu za pomocą przycisku ekranowego , wypełnij pola wprowadzania danych i kliknij Zapisz.
  • Grupy instalacji są wyświetlane w nawigacji zogniskowanej jako odrębny poziom nad poziomem instalacji.