Zakres obowiązywania


Niniejszy dokument dotyczy:

  • Sunny Portal powered by ennexOS do oprogramowania sprzętowego w wersji 1.13.0 lub nowszej