Konfiguracja powiadomień


Aby otrzymywać informacje o wystąpieniu pewnych zdarzeń w instalacji, można skonfigurować powiadomienia. Powiadomienia będą otrzymywali wszyscy zarejestrowani na portalu Sunny Portal użytkownicy instalacji, grupy instalacji lub instalacji składowej. Język wysyłanych powiadomień jest identyczny z językiem ustawionym w koncie użytkownika. Występują następujące rodzaje powiadomień

Powiadomienie

Objaśnienie

Alarm dotyczący monitorowania komunikacji

Alarm informuje o zakłóceniach komunikacji .w urządzeniach komunikacyjnych.

Alarm dotyczący usług sieciowych

Alarm informuje o wydarzeniach dotyczących usług sieciowych.

Alarm dotyczący współczynnika efektywności

Alarm jest generowany, gdy współczynnik efektywności znajduje się poza zakresem tolerancji.

Alarm dotyczący porównania falowników

Alarm informuje o ostrzeżeniach dotyczących uzysku energii związanych z porównaniem falowników.

Alarm dotyczący ograniczenia mocy czynnej

Alarm informuje o ograniczeniu mocy czynnej w instalacji.

Raport szczegółowy

Raport szczegółowy zawiera szczegółowe dane urządzeń z instalacji i informuje o odchyłkach właściwego uzysku energii.

Raport o zdarzeniach

Raport o zdarzeniach zawiera informacje o wszystkich zdarzeniach, które wystąpiły w instalacji.

Raport informacyjny

Raport informacyjny podaje regularnie informacje o uzyskach energii z instalacji.

AS 5033

Alarm informuje o zdarzeniach związanych z błędami uziemienia zgodnie z normą AS 5033.

IEC 62109-2

Alarm informuje o zdarzeniach związanych z błędem uziemienia, prądem uszkodzeniowym i wyłącznikiem automatycznym sieci zgodnie z normą IEC 62109-2 / DIN EN 62109-2.

SMA Remote Service: informacja dotycząca aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Raport informuje o dostępnych aktualizacjach posiadanego falownika centralnego.

Wymagana jest aktywacja funkcji SMA Remote Service i instalacja musi posiadać na wyposażeniu moduł SMA Data Manager L.

Sposób postępowania:

  1. Zaloguj się na Sunny Portal.
  2. Wybierz instalację, grupę instalacji lub instalację składową.
  3. Wybierz menu Konfiguracja.
  4. W menu kontekstowym wybierz opcję [Powiadomienia].
  5. Aby dodać nowe powiadomienie, kliknij przycisk ekranowy .
  6. Aby skonfigurować powiadomienie, kliknij przycisk ekranowy .
  7. Skonfiguruj powiadomienie i potwierdź, klikając przycisk [Zapisz].