Konfiguracja licznika energii


Na portalu Sunny Portal można skonfigurować licznik energii pobieranej z sieci i oddawanej do sieci oraz dołączyć je do instalacji. Umożliwia to obliczenie i wyświetlenie bilansu energetycznego instalacji. W celu sterowania skonfigurowane liczniki energii zostaną zsynchronizowane w punkcie przyłączenia do sieci z urządzeniem komunikacyjnym firmy SMA.

Sposób postępowania:

  1. Wybierz instalację na portalu Sunny Portal.
  2. W menu Konfiguracja wybierz punkt Konfiguracja licznika.
  3. Następnie wybierz Urządzenie i Kanał dla Oddawania energii do sieci i Poboru energii z sieci.
  4. Naciśnij [Save] (Zapisz).