Berichten configureren


Om over bepaalde gebeurtenissen in uw installatie te worden geïnformeerd, kunt u berichten instellen. Met berichten worden alle in de Sunny Portal geregistreerde gebruikers van een installatie, een installatiegroep of een deelinstallatie gelijktijdig geïnformeerd. De taal van de verzonden berichten komt overeen met de taal die aan het gebruikersaccount is toegewezen. Er zijn de volgende typen berichten:

Bericht

Toelichting

Alarm communicatiebewaking

Het alarm geeft informatie over communicatiestoringen van uw communicatieapparaten.

Alarm netbeheer

Het alarm informeert u bij gebeurtenissen betreffende netbeheer.

Alarm performance ratio

Het alarm informeert u, wanneer de performance ratio buiten de tolerantie ligt.

Alarm vergelijking van omvormers

Het alarm informeert u over opbrengstwaarschuwingen van de omvormervergelijking.

Alarm begrenzing werkelijk vermogen

Het alarm informeert u bij begrenzingen van het werkelijk vermogen van de installatie.

Detailrapport

Het detailrapport geeft informatie over uitgebreide apparaatgegevens binnen uw installatie en over afwijkingen van de specifieke opbrengst.

Gebeurtenisrapport

Het gebeurtenisrapport geeft u informatie over alle binnen uw installatie opgetreden gebeurtenissen.

Inforapport

Het inforapport informeert u regelmatig over de opbrengsten van uw installatie.

AS 5033

Het alarm informeert u over gebeurtenissen met betrekking tot aardingsfouten, in overeenstemming met de norm AS 5033.

IEC 62109-2

Het alarm informeert u over gebeurtenissen met betrekking tot aardingsfouten, aardlekstroom en de netscheidingsinrichting, in overeenstemming met de norm IEC 62109-2 / DIN EN 62109-2.

SMA Remote Service: informatie firmware-update

Het rapport geeft informatie over beschikbare updates van uw centrale omvormer.

De functie SMA Remote Service moet zijn geactiveerd en een SMA Data Manager L moet in de installatie aanwezig zijn.

Werkwijze:

  1. Meld u aan in de Sunny Portal.
  2. Installatie, installatiegroep of deelinstallatie kiezen.
  3. Selecteer het menu [Configuratie].
  4. In het contactmenu [Berichten] kiezen.
  5. Om een nieuw bericht toe te voegen, de knop kiezen.
  6. Om een bericht te configureren, de knop kiezen.
  7. Berichten configureren en met [Opslaan] bevestigen.