Installatie-eigenschappen


U kunt de volgende installatie-eigenschappen naderhand veranderen, die u bij het aanmaken van een installatie heeft toegekend:

Installatie-eigenschappen

Toelichting

Installatiegegevens

De installatiegegevens zijn algemene gegevens met betrekking tot de zonnestroominstallatie. Hier kunnen bijv. de volgende gegevens worden gewijzigd:

 • Naam van de installatie

 • Datum van inbedrijfstelling

 • Omschrijving

 • Valuta

 • Terugleververgoeding

 • National Metering Identifier (identificatienummer om elk stroomaansluitpunt in Australië eenduidig te bepalen)*

Gegevens exploitant en installateur

Specificaties betreffende exploitant en installateur van de installatie. Met behulp van deze informatie kan extra service zoals SMA Smart Connected worden aangeboden, of bij problemen contact worden opgenomen met de juiste personen.

Locatie

Aan de hand van de locatie-informatie kunt u uw installatieportfolio beheren en krijgt u nauwkeurige weer- en vermogensprognoses. De locatiekeuze volgt via een kaartinvoer en kan indien nodig handmatig worden aangepast.

PV-panelen

Wanneer in de installatie een PV-panelen aanwezig zijn, kunnen aan de hand van deze informatie vermogens- en opbrengstprognoses worden bepaald en een zo nauwkeurig mogelijke performance ratio (PR) worden berekend. Daarbij moet u de waarden in kW aangeven.

SMA SPOT

Met SMA SPOT kunt i de door uw installatie opgewekte PV-stroom direct laten verkopen.*

Externe toegang

Hier wordt de toegang tot de installatie en de kwaliteit van de datacommunicatie geconfigureerd. De volgende configuraties zijn mogelijk:

 • Externe parametrering

 • Servicetoegang

 • Intensiteit van de datacommunicatie

De servicetoegang wordt automatisch ingeschakeld, zodra de SMA Remote Service in de instellingen voor de installatiebewaking is geactiveerd.

Waneer de servicetoegang wordt uitgeschakeld, kan dit alleen via de gebruikersinterface van het communicatieapparaat weer ongedaan worden gemaakt.

Automatische updates

Alle update-compatibele SMA-producten van de installatie kunnen automatische functie- en veiligheidsupdates ontvangen. De functie kan bij elk apparaat in de parameterlijst ook individueel worden ingesteld.

Installatiewachtwoord

Hier kunt u een installatiewachtwoord voor communicatie met SMA Webconnect-apparaten instellen.

* De functie is niet in alle landen beschikbaar.

Profiel voor datacommunicatie

Om de intensiteit van de datacommunicatie in de installatie te sturen, staan verschillende profielen ter beschikking. De profielen kunnen te allen tijd in de installatie-eigenschappen in Sunny Portal worden gewijzigd, om de intensiteit aan te passen. Let er daarbij op, dat lacunes in de gegevens uit het verleden niet naderhand worden gesloten, wanneer van een lagere naar een hogere intensiteit wordt gewisseld. De aanpassing geldt vanaf het tijdstip van de verandering. De volgende profielen kunnen voor de datacommunicatie worden gekozen:

 1. Hoog (fabrieksinstelling): apparaten zenden met een cyclus van 5 minuten alle relevante gegevens naar Sunny Portal.
 2. Middel: apparaten zenden met een cyclus van 15 minuten alle relevante gegevens naar Sunny Portal.
 3. Laag: apparaten zenden 6 keer per dag de belangrijkste gegevens aan Sunny Portal.