Systeemvereisten


Poorten voor datacommunicatie

In kleine lokale netwerken is het gebruik van bepaalde poorten onbeperkt mogelijk. In industriële netwerken moet het gebruik van deze poorten mogelijkerwijs door de systeembeheerder worden geautoriseerd. Voor een optimaal bedrijf moet de uitgaande internetverbinding van het product het gebruik van de volgende poorten en URL's toestaan:

 1. Updates: poort 80 (http) / update.sunnyportal.de
 2. Tijdsynchronisatie met de Sunny Portal (indien niet door internet-router beschikbaar gesteld): poort 123 (NTP) / ntp.sunny-portal.com
 3. Datatransmissie: poort 443 (https/TLS) / ldm-devapi.sunnyportal.com
 4. Gebruikersinterface: poort 443 (https/TLS) / ennexos.sunnyportal.com
 5. SMA Webconnect 1.5 en SMA SPOT: poort 9524 (TCP) / wco.sunnyportal.com
 • Er moet een eindapparaat (bijvoorbeeld een computer of tablet) aanwezig zijn.

 • Er moet een actieve internetverbinding zijn.

 • Een van de volgende internetbrowsers moet in de meest actuele versie op het eindapparaat zijn geïnstalleerd: Chrome, Edge, Firefox of Safari.

 • JavaScript moet ingeschakeld zijn in de internetbrowser van het eindapparaat.

Benodigde SMA-producten

Beschikbaarheid van SMA producten in uw land

Niet alle SMA producten zijn in alle landen verkrijgbaar. Voor informatie, of het SMA-product in uw land beschikbaar is, kunt u contact opnemen met uw vakhandelaar.

De volgende SMA-producten kunnen installatiegegevens registreren en zenden naar de Sunny Portal.

Communicatieapparaten:

 • SMA Data Manager M

 • SMA Data Manager M Lite

 • SMA Data Manager L

Omvormers:

 • SBx.x-1SP-US-40

 • SBx.x-1SP-US-41

 • SB5.5-LV-JP-41