Energiemeters configureren


In Sunny Portal kunnen teruglevermeters en afnamemeters worden geconfigureerd en aan een installatie worden toegevoegd. Daardoor kan de energiebalans van de installatie worden berekend en weergegeven. De geconfigureerde energiemeters worden voor de regeling op het netaansluitpunt met het SMA-communicatieapparaat gesynchroniseerd.

Werkwijze:

  1. In Sunny Portal een installatie kiezen.
  2. Selecteer in het menu Configuratie het menupunt Meterconfiguratie.
  3. Apparaat en kanaal voor teruglevering en netafname kiezen.
  4. Kies [Opslaan].