Analyse


In het menu Analyse kunt u met de functie Analyse Pro gedetailleerde meetwaarden van afzonderlijke apparaten onderling, met de totale installatie of met installaties uit de gehele portfolio vergelijken.

7155504396

Functie Analyse Pro (voorbeeld)

Positie

Toelichting

A

Tabbladen Energie en vermogen - PV en Detailanalyse

Het tabblad Energie en vermogen - PV toont energieopbrengsten voor dag, week, maand, jaar of de gehele periode.

Het tabblad Detailanalyse toont gedetailleerde AC- en DC-meetwaarden voor dag en week. In de detailanalyse kunnen afzonderlijke meetwaarden voor de diagram-preview worden geactiveerd en gedeactiveerd. De keuze van de meetwaarden kan als eigen kanaalprofiel worden opgeslagen. Voorgedefinieerde en eigen kanaalprofielen kunnen in de linkersectie van de detailanalyse worden geselecteerd.

B

Tabbladen voor de keuze van de periodes voor de weergave van de energieopbrengsten

C

Preview van het diagram

De preview van het diagram is door middel van lijnen ingedeeld in secties. Als u een sectie van de preview selecteert, wordt de inhoud in het grote diagram weergegeven.

D

Absolute opbrengst of specifieke opbrengst

In deze sectie kunt u kiezen, of de absolute opbrengst of de specifieke opbrengst moet worden getoond.

E

Diagram

Tip: als u de muis over het diagram beweegt, wordt naast de muisaanwijzer de waarde uit de sectie Details weergegeven.

F

Sectie Details

Deze sectie bevat de vermogenswaarden van het weergegeven diagram in de vorm van over 15 minuten gemeten gemiddelde waarden. De waarden kunnen als csv-bestand worden geëxporteerd.

G

Sectie Gebeurtenisoverzicht

Deze sectie bevat meldingen van de geselecteerde apparaten en de bijbehorende algemene installatiemeldingen.

H

Sectie Gebeurtenisoverzicht-filter

In deze sectie kunt u meldingen van de geselecteerde apparaten en installaties filteren.

I

Sectie Alle installaties en apparaten

In deze sectie kunt u kiezen of waarden van de installatie en/of van afzonderlijke apparaten in het grote diagram en in de sectie Details moeten worden weergegeven. Om gegevens van stilgelegde apparaten weer te geven, de selectie deactiveren.

J

Sectie Actuele selectie

In deze sectie kunt u apparaten en installaties voor de analyse selecteren.