Gebruikersrollen en gebruikersrechten


Gebruikersrollen

In de Sunny Portal kunt u gebruikers verschillende gebruikersrollen toekennen. De gebruikersrollen beschrijven de functie van de gebruiker binnen een installatie. De gebruikersrollen zijn onafhankelijk van de gebruikersrechten. De volgende gebruikersrollen kunnen worden toegekend:

  • Eigenaar

  • Installateur

  • Exploitant

Gebruikersrechten

In Sunny Portal hebben gebruikers verschillende gebruikersrechten. De gebruikersrechten bepalen, welke functies de gebruiker binnen een installatie beschikbaar heeft. Functies, die van gebruikersrechten afhankelijk zijn, worden onder bepaalde omstandigheden, vanwege ontbrekende autorisatie, niet getoond. De account waarmee de installatie is geregistreerd krijgt administrator-rechten. De omvang van de functies kan door updates en het toevoegen van extra licenties veranderen. De volgende gebruikersrechten zijn beschikbaar:

  • Administrator

  • Installateur

  • Gebruiker

Werking

Gebruikersrechten binnen een installatie

Administrator

Installateur

Gebruiker

Analyse Pro weergeven

Installatie-eigenschappen weergeven

Installatie-eigenschappen configureren

Installatiegroepen aanleggen en configureren

Installatiebewaking weergeven

Installatiebewaking configureren

Configuratie installatiebewaking weergeven

Gebruikersrechten weergeven

Gebruikersrechten configureren

Berichten configureren

Berichtenconfiguratie weergeven

CO2-widget weergeven

Gegevens en parameters exporteren

Energiebalans weergeven

Energiebalans-widget weergeven

Energie en vermogen weergeven

Gebeurtenismonitor weergeven

Opbrengst-widget weergeven

Apparaatgegevens handmatig invoeren (bijv. gasmeter)

Apparaateigenschappen wijzigen

Apparaten aan installaties toevoegen

Jaarvergelijking weergeven

Netbeheer-widget weergeven

Parameters importeren

Parameterwaarden configureren

Performance Ratio-widget weergeven

Sensor-widgets weergeven

Service-toegang vrijschakelen

SMA Smart Connected configureren

SMA SPOT configureren

Status-widget weergeven

Deelinstallaties aanmaken en configureren

Vergelijking van omvormers weergeven

Weer-widget weergeven