Apparaatbeheer


Bij apparaatbeheer krijgt u informatie over alle actieve apparaten van uw installatie. Nieuwe apparaten kunnen aan de installatie worden toegevoegd. Het apparaatbeheer biedt de volgende opties:

  • Omvang van de weergegeven informatie (bijv. geïnstalleerde firmwareversie of datum van de eerste inbedrijfstelling) configureren (configuratie is alleen voor tijdelijke sessie geldig)

  • Apparaatparameters weergeven

  • Apparaateigenschappen weergeven

  • Direct communicerende apparaten toevoegen

  • Virtuele apparaten toevoegen

  • Apparaten vervangen

  • Apparaten deactiveren

6744769164

Overzicht apparaatbeheer

Voor meer informatie Apparaten toevoegen, vervangen en deactiveren)