Symbolen in het document


Symbool

Toelichting

Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, maar niet relevant is voor de veiligheid

Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden voldaan

Gewenst resultaat

Eventueel voorkomend probleem

Voorbeeld