Deelinstallaties beheren


In de Sunny Portal kunnen installaties voor betere analyse of structurering in deelinstallaties worden ingedeeld. Met deelinstallaties kunnen installaties bijvoorbeeld worden ingedeeld volgens gebouwen, uitlijning van de PV-modules of uitbouwniveau van het installatieproject.

Werkwijze:

  1. Selecteer in de Sunny Portal een installatie.
  2. Selecteer in het menu Configuratie het menupunt Configuratie deelinstallatie.
  3. Selecteer om deelinstallaties te wissen de knop achter de deelinstallatie.
  4. Selecteer om deelinstallaties aan te maken de knop , volg de installatiewizard en selecteer Opslaan.
  5. Selecteer om deelinstallaties te wijzigen de deelinstallatie, volg de installatiewizard en selecteer Opslaan.
  • Deelinstallaties worden in de focusnavigatie als eigen niveau onder het installatieniveau weergegeven.