Installatiegroepen beheren


In Sunny Portal kunnen installaties voor beter beheer in installatiegroepen worden gegroepeerd. Autorisaties en berichten, die voor installatiegroepen zijn geconfigureerd, worden automatisch voor alle installaties van een installatiegroep overgenomen. Daardoor kan aan meerdere gebruikers tegelijkertijd de toegang tot meerdere installaties worden toegekend.

Werkwijze:

  1. In Sunny Portal de portfolio kiezen.
  2. Selecteer in het menu Configuratie het menupunt Installatiegroepen.
  3. Om installatiegroepen te wissen, de knop achter de installatiegroep kiezen.
  4. Om installatiegroepen aan te maken, de knop kiezen, de invoervelden invullen en Opslaan kiezen.
  5. Om installaties en leden aan een installatiegroep toe te voegen of te verwijderen, het submenu van de installatiegroep via de knop openen, de invoervelden invullen en Opslaan kiezen.
  • Installatiegroepen worden in de focusnavigatie als eigen niveau boven het installatieniveau weergegeven.