Opbouw van de gebruikersinterface


De gebruikersinterface van het SMA-product (bijv. SMA Data Manager) en de gebruikersinterface van het Sunny Portal zijn eenduidig.

Het aantal functies en menu's is afhankelijk, of u zich op de lokale gebruikersinterface van het product bevindt of in Sunny Portal.

5862383372

Opbouw van de gebruikersinterface (voorbeeld)

Positie

Aanduiding

Betekenis

A

Focusnavigatie

Verzorgt de navigatie tussen de volgende niveaus:

 • Installatieportfolio

 • Installatiegroep

 • Deelinstallatie

 • Installatie

 • Apparaat

B

Gebruikersinstellingen

Biedt de volgende functies:

 • Persoonlijke gegevens configureren

 • Afmelden

C

Systeeminformatie

Geeft de volgende gegevens weer:

 • Gebruiksvoorwaarden

 • Privacyverklaring

 • Colofon

 • Handleiding

 • Versie

D

Berichten

Weergave van meldingen met een hogere prioriteit voor gebeurtenissen in de installatie

E

Installatie zoeken

Zoeken naar installaties

F

Gedeelte met inhoud

Toont het dashboard of de inhoud van het geselecteerde menu

G

Configuratie

Biedt verschillende configuratiemogelijkheden, afhankelijk van de omvang van de aangesloten apparaten en het gekozen niveau.

H

Analyse

Biedt gedetailleerde informatie over meetwaarden van de installatie en aangesloten apparaten. Daarbij zijn de volgende functies beschikbaar:

 • Analyse Pro (meetwaarden van afzonderlijke apparaten onderling, met de totale installatie of met installaties uit de gehele portfolio vergelijken)

 • PV-omvormervergelijking (vermogen van afzonderlijke PV-omvormers met elkaar vergelijken)

 • Jaarvergelijking (opbrengsten en energiebalans van afzonderlijke maanden over de gehele installatieperiode met elkaar vergelijken)

I

Monitoring

Toont afhankelijk van het gekozen apparaat de volgende informatie over het actuele niveau en het daarboven liggende niveau:

 • Statuslijst

 • Gebeurtenismonitor

 • Energiebalans

 • Energie en vermogen

J

Dashboard

Toont informatie en momentane waarden van het actueel gekozen apparaat of de installatie

K

home

Opent de startpagina van de gebruikersinterface