Gebeurtenismonitor


Meldingen op apparaten, installaties en het hele systeem worden op de gebeurtenismonitor weergegeven. De meldingen worden maximaal 180 dagen bewaard.

8524523916

Overzicht gebeurtenismonitor

Positie

Toelichting

A

Filter

In deze sectie kunt u filters instellen om meldingen op categorie te selecteren.

B

Sectie Gebeurtenisoverzicht

Deze sectie bevat meldingen van de geselecteerde apparaten, installaties en het hele systeem.

Gebeurtenistypen

Symbool

Aanduiding

Toelichting

Fout

De gebeurtenis Fout treedt al langere tijd op en kon nog niet worden verholpen.

Inkomende fout

De gebeurtenis Fout is opgetreden.

Uitgaande fout

De gebeurtenis Fout is voorbij.

Waarschuwing

De gebeurtenis Waarschuwing treedt al langere tijd op en kon nog niet automatisch worden verholpen.

Inkomende waarschuwing

De gebeurtenis Waarschuwing is opgetreden.

Uitgaande waarschuwing

De gebeurtenis Waarschuwing is voorbij.

Informatie

De gebeurtenis Informatie treedt al langere tijd op.

Informatie inkomend

De gebeurtenis Informatie is opgetreden.

Uitgaande informatie

De gebeurtenis Informatie is voorbij.