Installatiebewaking


De Installatiebewaking geeft informatie over de status van de bewaking van de installatie. Er zijn verschillende bewakingsmogelijkheden beschikbaar die u kunt instellen en activeren. Indien gewenst wordt u door de installatiebewaking per e-mail gealarmeerd. In de installatiebewaking kunnen de volgende functies worden geactiveerd en ingesteld:

Werking

Toelichting

Vergelijking van omvormers

Door de vergelijking van omvormers kan eventuele opbrengstuitval worden herkend. Wanneer de specifieke opbrengst van een omvormer te sterk van de ingestelde tolerantie van de gemiddelde waarde van alle opbrengsten van alle omvormers afwijkt, kunt u per e-mail worden geïnformeerd.

De vergelijking van omvormers wordt alleen weergegeven als uw Sunny Portal-installatie meer dan 1 omvormer bevat.

Bij een afwijking van meer dan 1 kWh/kWp wordt er een alarm gegeven.

Performance Ratio

De performance ratio (PR) is een criterium voor de kwaliteit van de zonnestroominstallatie, ongeacht waar deze zich bevindt. Daarom wordt deze verhouding vaak als een kwaliteitscriterium aangeduid. De performance ratio (PR) is de verhouding tussen de effectieve en de theoretische opbrengst van de PV-installatie. Hiermee wordt aangegeven hoeveel opgewekte stroom er na aftrek van het energieverlies (bijvoorbeeld door thermisch verlies of vermogensverlies) en de benodigde bedrijfsstroom werkelijk ter beschikking staat.

Via de performance ratio kunt u de kwaliteit van uw installatie controleren. Hoe dichter de voor een installatie berekende PR-waarde bij 1 ligt, hoe effectiever deze installatie werkt.

De performance ratio wordt met behulp van de volgende formule berekend:

* ⍺ = temperatuurcoëfficiënt van de zonnemodule. Sunny Portal rekent met de gemiddelde waarde -0,4%/°C.

PV-opbrengstprognose

Via de PV-prognose kunnen afwijkingen tussen de verwachte en de werkelijke jaaropbrengst van de zonnestroominstallatie worden weergegeven. De verwachte jaaropbrengst van de zonnestroominstallatie wordt berekend uit de specifieke jaaropbrengst op de locatie van de zonnestroominstallatie en het nominaal installatievermogen.

SMA Remote Service

Activeer de optie voor de SMA Remote Service als dit bij de aangeschafte functieomvang van uw centrale SMA-omvormer hoort. Als bestanddeel van deze services krijgt u in het kader van de fabrieksgarantie gratis updates voor uw centrale omvormer. Over de beschikbaarheid van nieuwe updates wordt u automatisch geïnformeerd. Met de activering wordt voor u een desbetreffend bericht aangemaakt. Dit bericht kunt u te allen tijde in de berichtenconfiguratie aanpassen. Bovendien wordt door de activering de servicetoegang voor SMA en de remote parametrering geactiveerd.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet een SMA Data Manager L in de installatie aanwezig zijn.