Sunny Tripower 3.0/4.0


Likströmsingång

STP3.0-3AV-40

STP4.0-3AV-40

Maximal generatoreffekt

6000 Wp

8000 Wp

Maximal ingångsspänning

850 V

850 V

MPP-spänningsområde

140 V till 800 V

175 V till 800 V

Ingångsmärkspänning

580 V

580 V

Minimal ingångsspänning

125 V

125 V

Startingångsspänning

175 V

175 V

Maximal ingångsström, ingång A

12 A

12 A

Maximal ingångsström, ingång B

12 A

12 A

Maximal kortslutningsström, ingång A*

18 A

18 A

Maximal kortslutningsström, ingång B*

18 A

18 A

Maximal bakström till PV-generatorn

0 A

0 A

Antal oberoende MPP-ingångar

2

2

Strängar per MPP-ingång

1

1

Överspänningskategori enligt IEC 60664-1

II

II

* Enligt IEC 62109-2: ISC PV

Växelströmsutgång

STP3.0-3AV-40

STP4.0-3AV-40

Märkeffekt vid 230 V, 50 Hz

3000 W

4000 W

Maximal skenbar växelströmseffekt vid cos φ = 1

3000 VA

4000 VA

Märknätspänning

230 V

230 V

Märkspänning växelström

3/N/PE, 220 V/380 V, 230 V/400 V, 240 V/415 V

3/N/PE, 220 V/380 V, 230 V/400 V, 240 V/415 V

Spänningsområde växelström*

180 V till 280 V

180 V till 280 V

Nominell växelström vid 220 V

3 x 4,6 A

3 x 6,1 A

Nominell växelström vid 230 V

3 x 4,4 A

3 x 5,8 A

Nominell växelström vid 240 V

3 x 4,2 A

3 x 5,6 A

Maximal utgångsström

3 x 4,6 A

3 x 6,1 A

Utströmmens övertonshalt vid övertonshalt för växelspänning <2 % och nätström >50 % av märkeffekten

< 3 %

< 3 %

Maximal utgångsström i fall av fel

13 A

15 A

Påkopplingsström

<20 % av märkströmmen växelström för maximalt 10 ms

<20 % av märkströmmen växelström för maximalt 10 ms

Märknätfrekvens

50 Hz

50 Hz

Nätfrekvens växelström*

50 Hz/60 Hz

50 Hz/60 Hz

Arbetsområde vid nätfrekvens växelström 50 Hz

45 Hz till 55 Hz

45 Hz till 55 Hz

Arbetsområde vid nätfrekvens växelström 60 Hz

55 Hz till 65 Hz

55 Hz till 65 Hz

Effektfaktor vid märkeffekt

1

1

Fasfaktor cos φ, inställningsbar

0,8 övermagnetiserad till 0,8 undermagnetiserad

0,8 övermagnetiserad till 0,8 undermagnetiserad

Inmatningsfaser

3

3

Anslutningsfaser

3

3

Överspänningskategori enligt IEC 60664-1

III

III

* Beroende på inställd landsdatapost

Verkningsgrad

STP3.0-3AV-40

STP4.0-3AV-40

Maximal verkningsgrad, ηmax

98,2 %

98,2 %

Europeisk verkningsgrad, ηEU

96,5 %

97,1 %