Ansluta växelriktaren till det allmänna elnätet


Kvalificerad personal

Förutsättningar:

 • Nätoperatörens anslutningsvillkor måste vara uppfyllda.

 • Nätspänningen måste ligga inom det tillåtna området. Växelriktarens exakta arbetsområde fastställs i driftsparametrarna.

Tillvägagångssätt:

 1. Koppla bort dvärgbrytaren och säkra den mot återinkoppling.
 2. Skala av växelströmskabeln 50 mm.
 3. Korta L1, L2, L3 och N 8 mm vardera så att PE är 8 mm längre. Därigenom säkerställs att PE lossar sist vid eventuell dragbelastning.
 4. Avisolera L1, L2, L3, N och PE 12 mm.
 5. Sätt på ändhylsor vid fintrådig L1, L2, L3, N och PE.
 6. Konfektionera växelströmkontakten och anslut ledarna till växelströmkontakten (se anvisningen till växelströmkontakten).
 7. Se till att alla ledare är fast anslutna på växelströmkontakten.
 8. 3188275724
 9. Sätt in växelströmkontakten i uttaget för växelströmanslutningen. Rikta då växelströmkontakten så att växelströmuttagets styrklack på växelriktaren förs in i styrspåret på växelströmkontaktens insats.