Sunny Tripower 3.0 / 4.0


DC-tulo

STP3.0-3AV-40

STP4.0-3AV-40

Aurinkokennojärjestelmän maksimiteho

6000 Wp

8000 Wp

Maksimi tulojännite

850 V

850 V

MPP-jännitealue

140 V - 800 V

175 V - 800 V

Nimellistulojännite

580 V

580 V

Minimi tulojänníte

125 V

125 V

Käynnistyksen tulojännite

175 V

175 V

Maksimi tulovirta, tulo A

12 A

12 A

Maksimi tulovirta, tulo B

12 A

12 A

Maksimi oikosulkuvirta, tulo A*

18 A

18 A

Maksimi oikosulkuvirta, tulo B*

18 A

18 A

Maksimi takavirta aurinkokennojärjestelmässä

0 A

0 A

Toisistaan riippumattomien MPP-tulojen määrä

2

2

Ketjuja per MPP-tulo

1

1

Ylijänniteluokka standardin IEC 60664-1 mukaan

II

II

* Standardin IEC 62109-2 mukaan: ISC PV

AC-lähtö

STP3.0-3AV-40

STP4.0-3AV-40

Nimellisteho kun 230 V, 50 Hz

3000 W

4000 W

Maksimi AC-näennäisteho kun cos φ = 1

3000 VA

4000 VA

Nimellisverkkojännite

230 V

230 V

AC-nimellisjännite

3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V

3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V

AC-jännitealue*

180 V - 280 V

180 V - 280 V

AC-nimellisvirta kun 220 V

3 x 4,6 A

3 x 6,1 A

AC-nimellisvirta kun 230 V

3 x 4,4 A

3 x 5,8 A

AC-nimellisvirta kun 240 V

3 x 4,2 A

3 x 5,6 A

Maksimi lähtövirta

3 x 4,6 A

3 x 6,1 A

Lähtövirran särökerroin, kun AC-jännitteen särökerroin <2 % ja AC-teho >50 % nimellisjännitteestä

< 3 %

< 3 %

Maksimi lähtövirta vikatilanteessa

13 A

15 A

Kytkentävirta

<20 % AC-nimellisvirrasta maks. 10 ms ajan

<20 % AC-nimellisvirrasta maks. 10 ms ajan

Nimellisverkkotaajuus

50 Hz

50 Hz

AC-verkkotaajuus*

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

Toiminta-alue, kun AC-verkkotaajuus 50 Hz

45 Hz - 55 Hz

45 Hz - 55 Hz

Toiminta-alue, kun AC-verkkotaajuus 60 Hz

55 Hz - 65 Hz

55 Hz - 65 Hz

Tehokerroin nimellisteholla

1

1

Siirtokerroin cos φ, säädettävissä

0,8 ylimagnetoitu - 0,8 alimagnetoitu

0,8 ylimagnetoitu - 0,8 alimagnetoitu

Vaihejohtimet

3

3

Vaiheiden määrä

3

3

Ylijänniteluokka standardin IEC 60664-1 mukaan

III

III

* Asetettujen maakohtaisten tietojen mukaan

Hyötysuhde

STP3.0-3AV-40

STP4.0-3AV-40

Maksimaalinen hyötysuhde, ηmax

98,2 %

98,2 %

EU-hyötysuhde, ηEU

96,5 %

97,1 %