Produktbeskrivning


6504136972

Produktens uppbyggnad

Position

Beteckning

A

Lastfrånskiljare för likström

B

Lysdioder

Lysdioderna signalerar produktens driftstatus.

C

Dekal med QR-kod för skanning i SMA 360°-appen för enkel anslutning till användargränssnittet via WLAN

D

Typskylt

Typskylten är unik för den enskilda produkten. Typskylten måste ständigt vara anbringad på produkten. På typskylten återfinns följande uppgifter:

  • Apparattyp (Model)

  • Serienummer (Serial No. eller S/N)

  • Tillverkningsdatum (Date of manufacture)

  • Identifieringskod (PIC) för registreringen i Sunny Portal

  • Registreringskod RID för registreringen i Sunny Portal

  • WLAN-lösenord (WPA2-PSK) för direkt anslutning till användargränssnittet för växelriktaren via WLAN

  • Apparatspecifika uppgifter