Deaktivera jordfelsövervakning


Kvalificerad personal

Om växelriktaren installeras i ett IT-nät eller någon annan nätform, där det krävs att jordfelsövervakningen deaktiveras, gör det på följande sätt.

Det grundläggande tillvägagångssättet för ändring av driftparametrar beskrivs i ett annat kapitel Ändra driftparametrar).

Tillvägagångssätt:

  • I parametergruppen Nätövervakning > Nätövervakning > Landsnorm sätter du parametern PE anslutningsövervakningAv.