Giltighetsområde


Detta dokument gäller för:

  • STP3.0-3AV-40 (Sunny Tripower 3.0) från firmware-version ≥ 3.00.00.R

  • STP4.0-3AV-40 (Sunny Tripower 4.0) från firmware-version ≥ 3.00.00.R

  • STP5.0-3AV-40 (Sunny Tripower 5.0) från firmware-version ≥ 3.00.00.R

  • STP6.0-3AV-40 (Sunny Tripower 6.0) från firmware-version ≥ 3.00.00.R