Spara konfiguration i fil


Du kan spara den aktuella konfigurationen av växelriktaren i en fil. Den här filen kan du använda som backup för den här växelriktaren och sedan importera filen igen i den här eller andra växelriktare av samma typ eller i samma utrustningsfamilj för att konfigurera växelriktaren. Då sparas endast utrustningsparametrarna men inga lösenord.

Tillvägagångssätt:

  1. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
  2. Logga in i användargränssnittet Logga in och logga ut på användargränssnittet).
  3. Välj menyn Utrustningskonfiguration.
  4. Välj [Inställningar].
  5. I kontextmenyn väljer du [Spara konfiguration i fil].
  6. Följ anvisningarna i dialogen.