Skapa direktanslutning via WLAN


Förutsättningar:

 • Produkten måste ha tagits i drift.

 • Det måste finnas en terminal (t.ex. dator, surfplatta eller smartphone).

 • Någon av följande webbläsare i aktuell version måste vara installerad i terminalen: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer eller Safari.

 • I terminalens webbläsare måste JavaScript vara aktiverat.

 • För att ändra nätrelevanta inställningar när de 10 första inmatningstimmarna har gått eller när installationsassistenten har avslutats, måste SMA Grid Guard-koden från installatören finnas (se ”Application for SMA Grid Guard Code” under www.SMA-Solar.com).

SSID, IP-adress och WLAN-lösenord

 1. SSID i WLAN: SMA[serienummer] (t.ex. SMA0123456789)
 2. Utrustningsspecifikt WLAN-lösenord: se WPA2-PSK på produktens typskylt eller på baksidan av den medföljande anvisningen
 3. Standardåtkomstadress för direktanslutning via WLAN utanför ett lokalt nätverk: http://smalogin.net eller 192.168.12.3

Import och export av filer med terminaler med operativsystemet iOS är inte möjligt

Med mobila terminaler med operativsystemet iOS är det av tekniska skäl inte möjligt att importera och exportera filer (t.ex. importera en växelriktarkonfiguration, spara den aktuella växelriktarkonfigurationen eller exportera händelser och parametrar).

 1. Använd en terminal utan operativsystemet iOS för att importera och exportera filer.

Du har flera möjligheter att ansluta produkten till en terminal. Tillvägagångssättet kan skilja sig åt beroende på terminal. Om de beskrivna tillvägagångssätten inte stämmer för din terminal, skapa direktanslutning via WLAN såsom beskrivs i anvisningen till din terminal.

Följande anslutningsmöjligheter finns:

 • Anslutning med SMA 360°-appen

 • Anslutning med WPS

 • Anslutning med WLAN-nätverkssökning

Anslutning med SMA 360°-appen

Förutsättning:

 • Det måste finnas en terminal med kamera.

 • SMA 360°-appen måste vara installerad på terminalen.

 • Det måste finnas ett Sunny Portal-användarkonto.

Tillvägagångssätt:

 1. Öppna SMA 360°-appen och logga in med Sunny Portal-inloggningsuppgifterna.
 2. Gå till Service > QR-Code Scan.
 3. Skanna QR-koden på produkten med QR-kodläsaren i SMA 360°-appen.
 4. Terminalen ansluts automatiskt till växelriktaren. Webbläsaren i din terminal öppnas och inloggningssidan för användargränssnittet visas.
 5. Om inte webbläsaren i terminalen öppnas automatiskt och inloggningssidan för användargränssnittet inte visas, öppna webbläsaren och skriv in https://smalogin.net på adressraden.

Anslutning med WPS

Förutsättning:

 • Terminalen måste ha en WPS-funktion.

Tillvägagångssätt:

 1. Aktivera WPS-funktionen på växelriktaren. Knacka då 2 gånger direkt efter varandra på växelriktarens huskåpa.
 2. Den blåa lysdioden blinkar snabbt under ca 2 minuter. WPS-funktionen är aktiv den här tiden.
 3. Aktivera WPS-funktionen på din terminal.
 4. Terminalen ansluts automatiskt till växelriktaren. Webbläsaren i din terminal öppnas och inloggningssidan för användargränssnittet visas.
 5. Om inte webbläsaren i terminalen öppnas automatiskt och inloggningssidan för användargränssnittet inte visas, öppna webbläsaren och skriv in https://smalogin.net på adressraden.

Anslutning med WLAN-nätverkssökning

 1. Sök efter WLAN-nätverk med din terminal.
 2. I listan med de hittade WLAN-nätverken väljer du SSID för växelriktaren SMA[serienummer].
 3. Ange det utrustningsspecifika WLAN-lösenordet (se WPA2-PSK på typskylten eller på baksidan av den medföljande anvisningen).
 4. Öppna webbläsaren i din terminal och skriv in https://smalogin.net på adressraden.
 5. Inloggningssidan för användargränssnittet visas.
 6. Om inloggningssidan för användargränssnittet inte öppnas, skriv in IP-adressen 192.168.12.3 på adressraden i din webbläsare eller om din terminal stödjer mDNS-tjänster SMA[serienummer].local eller http://SMA[serienummer].