Starta egendiagnosen (för Italien och Dubai)


Kvalificerad personal

Egendiagnosen krävs endast för växelriktare som tas i drift i Italien och Dubai. Den italienska standarden CEI 0-21 och DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) kräver en egendiagnosfunktion för att växelriktare som matar till det allmänna elnätet. Under egendiagnosen kontrollerar växelriktaren i tur och ordning reaktionstiderna för överspänning, underspänning, maximal frekvens och minimal frekvens.

Egendiagnosen förändrar linjärt det övre och nedre frånkopplingsgränsvärdet för frekvens- och spänningsövervakningen. Så snart mätvärdet ligger utanför den tillåtna frånkopplingsgränsen, frånskiljs växelriktaren från det allmänna elnätet. På det här sättet fastställer växelriktaren rektionstiden och kontrollerar sig själv.

Efter att egendiagnosen är klar växlar växelriktaren automatiskt till inmatningsdrift igen, ställer in de ursprungliga frånkopplingsvillkoren och tillkopplas automatiskt till det allmänna elnätet igen. Testet tar ca. 3 minuter.

Förutsättningar:

  • Växelriktarens nationella datapost måste vara inställd på CEI 0-21 intern eller DEWA 2016 intern.

Tillvägagångssätt:

  1. Välj menyn Utrustningskonfiguration.
  2. Välj [Inställningar].
  3. Välj [Starta egendiagnos] i den efterföljande kontextmenyn.
  4. Följ anvisningarna i dialogen och spara vid behov protokollet för egendiagnosen.