Ställa in nominell felström för jordfelsbrytaren


Kvalificerad personal

Om en jordfelsbrytare med en nominell felström på 30 mA används måste den nominella felströmmen ställas in på 30 mA. Därigenom reducerar växelriktaren de driftsrelaterade läckströmmarna och förhindrar felaktig utlösning av jordfelsbrytaren (för mer information, se Teknisk information ”Firmware Update with SD Card” under www.SMA-Solar.com).

Det grundläggande tillvägagångssättet för ändring av driftparametrar beskrivs i ett annat kapitel Ändra driftparametrar).

Tillvägagångssätt:

  • Välj parametern RCD Anpassung och ställ in den på 30 mA.