Skapa direktanslutning via ethernet


Förutsättningar:

 • Produkten måste ha tagits i drift.

 • Det måste finnas en terminal (t.ex. dator) med ethernet-gränssnitt.

 • Produkten måste vara direkt ansluten till terminalen.

 • Någon av följande webbläsare i aktuell version måste vara installerad i terminalen: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer eller Safari.

 • För att ändra nätrelevanta inställningar när de 10 första inmatningstimmarna har gått eller när installationsassistenten har avslutats, måste SMA Grid Guard-koden från installatören finnas (se ”Application for SMA Grid Guard Code” under www.SMA-Solar.com).

Växelriktarens IP-adress

 1. Växelriktarens standard-IP-adress för direktanslutning via WLAN via Ethernet: 169.254.12.3

Tillvägagångssätt:

 1. Öppna webbläsaren i din terminal och skriv in IP-adressen 169.254.12.3 på adressraden och tryck på Enter-knappen.
 2. Webbläsare meddelar säkerhetslucka

  Efter att IP-adressen skrivits in, kan ett meddelande komma att anslutningen till växelriktarens användargränssnitt inte är säker. SMA Solar Technology AG garanterar användargränssnittets säkerhet.

  1. Fortsätta att ladda användargränssnittet.
 • Inloggningssidan för användargränssnittet öppnas.