Aktivera WPS-funktion


WPS-funktionen kan användas för olika syften:

 • Automatisk anslutning till ett nätverk (t.ex. via routern)

 • Direktanslutning mellan produkten och en terminal

Beroende på för vilket syfte du vill använda WPS-funktionen, måste du göra på olika sätt för att aktivera.

Aktivera WPS-funktionen för automatisk anslutning till ett nätverk

Förutsättningar:

 • WLAN måste vara aktiverat i produkten.

 • WPS måste vara aktiverat i routern.

Tillvägagångssätt:

 1. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
 2. Logga in som installatör.
 3. Starta installationsassistenten Starta installationsassistenten).
 4. Välj steget Nätverkskonfiguration.
 5. Under fliken WLAN väljer du knappen WPS för WLAN-nätverk.
 6. Välj Aktivera WPS.
 7. Välj Spara och fortsätt och lämna installationsassistenten.
 • WPS-funktionen är aktiv och den automatiska anslutningen till nätverket kan skapas.

Aktivera WPS-funktion för direktanslutning med en terminal

 • Aktivera WPS-funktionen på växelriktaren. Knacka då 2 gånger direkt efter varandra på växelriktarens huskåpa.

  Den blåa lysdioden blinkar snabbt under ca 2 minuter. WPS-funktionen är aktiv den här tiden.