Utrustning


Likströmsanslutning

Likströmskontakt SUNCLIX

Växelströmsanslutning

Växelströmskontakt

WLAN

Som standard

SMA Speedwire/Webconnect

Som standard

RS485

Som standard