Montera WLAN-antenn


Kvalificerad personal

Förutsättning:

  • Den medföljande WLAN-antennen måste användas.

Tillvägagångssätt:

  1. FARA

    Livsfara genom elektrisk stöt

    1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
  2. Ta bort skyddet från uttaget på växelriktaren.
  3. 2371696908
  4. Sätt in WLAN-antennen i uttaget och skruva åt (vridmoment: 1 Nm).
  5. Se till att WLAN-antennen sitter fast genom att dra lätt i WLAN-antennen.