Ställa in landsdatapost


Kvalificerad personal

Växelriktaren är förinställd på en allmänt giltig landsdatapost. Du måste anpassa landsdataposten för installationsplatsen i efterhand.

Landsdataposten måste vara korrekt inställd

Om du ställer in en landsdatapost som inte gäller för ditt land och ditt användningsändamål kan detta leda till en störning i anläggningen och problem med nätoperatören. Iaktta vid val av landsdatapost i varje enskilt fall lokalt gällande standarder och direktiv samt anläggningens egenskaper (t.ex. anläggningens storlek, nätanslutningspunkt).

  1. Kontakta nätoperatören om du inte är säker på vilka standarder och riktlinjer som gäller för ditt land eller ditt användningsändamål.

Ändring av namn och enheter på nätparametrar för att uppfylla nätanslutningsbestämmelserna enligt förordning (EU) 2016/631 (gäller fr.o.m. 2019-04-27)

För att uppfylla EU:s nätanslutningsbestämmelser (gäller fr.o.m. 2019-04-27) har namn och enheter för nätparametrar ändrats. Ändringen gäller fr.o.m. firmwareversion ≥ 3.00.00.R, om en nationell datapost är inställd för att uppfylla EU:s nätanslutningsbestämmelser (gäller fr.o.m. 2019-04-27). Namn och enheter för nätparametrar för växelriktare med en firmwareversion ≤ 2.99.99.R omfattas inte av ändringen och gäller därmed fortfarande. Detta gäller även fr.o.m. firmwareversion ≥ 3.00.00.R, om en nationell datapost är inställd, vilken gäller för länder utanför EU.

Det grundläggande tillvägagångssättet för ändring av driftparametrar beskrivs i ett annat kapitel Ändra driftparametrar).

Tillvägagångssätt:

  • I parametergruppen Nätövervakning > Nätövervakning väljer du parametern Sätt landsnorm och ställer in den önskade landsdataposten.