Konfigurera förfarande aktiv effekt


Kvalificerad personal

Starta installationsassisten

 1. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
 2. Logga in som installatör.
 3. Starta installationsassistenten Starta installationsassistenten).
 4. Välj [Save and next] vid varje steg fram till steget Nätsystemtjänst.
 5. Gör inställningarna såsom beskriv nedan.

Gör inställningarna för anläggningar med externt specificerat börvärde

 1. Sätt Grid connection point control på [Off].
 2. Under fliken Active power mode sätter du knappen Active power setpoint på [On].
 3. I rullgardinslistan Operating mode active power setting väljer du posten External setting.
 4. I rullgardinslistan Fallback behavior väljer du posten Apply fallback values.
 5. I fältet Fallback value of maximum active power för du in det värde, som växelriktaren ska begränsa sin nominella effekt till vid ett kommunikationsfel till den överordnade styrenheten när tiden för timeout har gått.
 6. I fältet Timeout för du in den tid som växelriktaren ska vänta tills den begränsar den nominella effekten till det inställda återställningsvärdet.
 7. Om det vid en 0 %- eller 0 W-specifikation inte är tillåtet att växelriktaren matar ringa aktiv effekt till det allmänna elnätet, väljer du i rullgardinslistan Grid disconnection for 0% active power setting posten Yes. Därigenom säkerställs att växelriktaren frånskiljs från det allmänna elnätet vid en 0 %- eller 0 W-specifikation och inte matar någon aktiv effekt.

Gör inställningarna för anläggningar med manuellt specificerat börvärde

 1. Under fliken Active power mode sätter du knappen Grid connection point control på [On].
 2. För in den totala PV-generatoreffekten i fältet Anläggningens nominella effekt.
 3. I rullgardinslistan Operating mode active power setting väljer du om begränsningen av aktiv effekt ska göras genom en fast specifikation i procent eller i watt.
 4. I fältet Set active power limit för du in det värde, som den aktiva effekten ska begränsas till på nätanslutningspunkten. För noll aktiv effekt måste värdet ställas in på 0.
 5. Ställ in Active power specification på [On].
 6. För manuell specifikation, välj posten Manual setting in % eller Manual setting in W och för in det aktuella specificerade värdet.
 7. Om växelriktaren själv ska reglera den aktiva effekten på nätanslutningspunkten, genomför följande steg:
  • I rullgardinslistan Operating mode active power setting väljer du posten External setting.

  • I rullgardinslistan Fallback behavior väljer du posten Apply fallback values.

  • I rullgardinslistan Grid disconnection for 0% active power setting väljer du posten No.