Skapa anslutning via WLAN i det lokala nätverket


Ny IP-adress vid anslutning till ett lokalt nätverk

När produkten är ansluten till ett lokalt nätverk (t.ex. via en router) får produkten en ny IP-adress. Beroende på konfigurationssätt tilldelas den nya IP-adressen antingen automatiskt av DHCP-servern (router) eller manuellt av dig. När konfigurationen har avslutats går det endast att nå produkten via följande åtkomstadresser:

 1. Allmängiltig åtkomstadress: IP-adress, vilken har tilldelats manuellt eller av DHCP-servern (router) (fastställs med nätverksskannerprogram eller nätverkskonfiguration för routern).
 2. Åtkomstadress för Apple- och Linux-system: SMA[serienummer].local (t.ex SMA0123456789.local)
 3. Åtkomstadress för Windows- och Android-system: http://SMA[serienummer] (t.ex http://SMA0123456789)

Förutsättningar:

 • Produkten måste ha tagits i drift.

 • Produkten måste vara integrerad i det lokala nätverket. Tips: du har olika möjligheter att integrera produkten med hjälp av installationsassistenten i det lokala nätverket.

 • Det måste finnas en terminal (t.ex. dator, surfplatta eller smartphone).

 • Terminalen måste befinna sig i samma lokala nätverk som produkten.

 • Någon av följande webbläsare i aktuell version måste vara installerad i terminalen: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer eller Safari.

 • För att ändra nätrelevanta inställningar när de 10 första inmatningstimmarna har gått eller när installationsassistenten har avslutats, måste SMA Grid Guard-koden från installatören finnas (se ”Application for SMA Grid Guard Code” under www.SMA-Solar.com).

Import och export av filer med terminaler med operativsystemet iOS är inte möjligt

Med mobila terminaler med operativsystemet iOS är det av tekniska skäl inte möjligt att importera och exportera filer (t.ex. importera en växelriktarkonfiguration, spara den aktuella växelriktarkonfigurationen eller exportera händelser och parametrar).

 1. Använd en terminal utan operativsystemet iOS för att importera och exportera filer.

Tillvägagångssätt:

 1. Skriv in växelriktarens IP-adress i webbläsarens adressrad.
 2. Inloggningssidan för användargränssnittet öppnas.