DC-csatlakozók konfekcionálása


Szakember

VESZÉLY

Életveszély feszültség alatt álló DC-kábelek megérintése esetén bekövetkező áramütés miatt

Napsütésben a PV-modulok magas egyenfeszültséget hoznak létre, amely a DC-kábeleken áll fenn. A feszültség alatt álló DC-kábelek megérintése áramütés okozta életveszélyes sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

 1. Tilos megérinteni a szabadon álló, feszültség alatt lévő alkatrészeket vagy kábeleket.
 2. Munkavégzés előtt áramtalanítsa a terméket és biztosítsa visszakapcsolás ellen.
 3. Megfelelő egyéni védőeszközöket kell viselni a terméken zajló valamennyi munka során.

FIGYELEM

Az inverter meghibásodása túlfeszültség miatt

Ha a PV-modulok üresjárati feszültsége meghaladja az inverter maximális bemeneti feszültségét, akkor az inverter túlfeszültség miatt tönkremehet.

 1. Amennyiben a PV-modulok üresjárati feszültsége meghaladja az inverter maximális bemeneti feszültségét, ne csatlakoztasson PV-füzéreket az inverterre és ellenőrizze a PV-rendszer kialakítását.

Az inverterre történő csatlakoztatáshoz fel kell szerelni a mellékelt DC-csatlakozókat a PV-modulok összes csatlakozókábelére. Konfekcionálja a DC-csatlakozókat az alábbiakban leírtak szerint. Az eljárás mindkét csatlakozó (+ és -) esetén azonos. Az eljárás során látható diagramok példaként csupán a pozitív csatlakozót mutatják be. Figyeljen a helyes polaritásra a DC-csatlakozók konfekcionálása során. A DC-csatlakozók „+” és „−” jelöléssel rendelkeznek.

5514849548

Negatív (A) és pozitív (B) DC-csatlakozó

Kábellel szembeni követelmények:

 • Kábeltípus: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

 • Külső átmérő: 5 mm – 8 mm

 • Vezető keresztmetszete: 2,5 mm²– 6 mm²

 • Huzalok száma: legalább 7

 • Névleges feszültség: legalább 1000 V

 • Érvéghüvelyek használata nem engedélyezett.

Eljárás:

 1. Blankolja a kábelt 12 mm hosszan.
 2. 2072458764
 3. Vezesse be ütközésig a lecsupaszított kábelt a DC-csatlakozóba. Közben ügyeljen arra, hogy a lecsupaszított kábel és a DC-csatlakozó azonos polaritású legyen.
 4. 2072459148
 5. Lefelé nyomva pattintsa be a helyére a szorítókengyelt.
 6. 2072466316
 7. A sodrat látható a szorítókengyel kamrájában.
 8. Ha a sodrat nem látható a kamrában, a kábel elhelyezkedése nem helyes, és a csatlakozót ismét konfekcionálni kell. Ehhez húzza ki ismét a kábelt a csatlakozóból.
  • 2072466700
  • Oldja ki a szorítókengyelt. Ehhez akasszon be egy csavarhúzót (pengeszélesség: 3,5 mm) a szorítókengyelbe, majd emelje ki a szorítókengyelt.

  • 2072467084
  • Vegye ki a kábelt, és ismételje meg a műveletet a 2. lépéstől.

 9. Tolja rá a hollandi anyát a menetre, és húzza meg (nyomaték:  2 Nm).