PV-generátor csatlakoztatása


Szakember

FIGYELEM

Az inverter meghibásodása túlfeszültség miatt

Ha a PV-modulok üresjárati feszültsége meghaladja az inverter maximális bemeneti feszültségét, akkor az inverter túlfeszültség miatt tönkremehet.

 1. Amennyiben a PV-modulok üresjárati feszültsége meghaladja az inverter maximális bemeneti feszültségét, ne csatlakoztasson PV-füzéreket az inverterre és ellenőrizze a PV-rendszer kialakítását.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés általi életveszély valamely mérőműszer túlfeszültség miatti meghibásodása esetén

A túlfeszültség károsíthatja a mérőműszereket, és ennek következtében előfordulhat, hogy a mérőműszer háza feszültség alatt áll. A feszültség alatt álló mérőműszerház megérintése áramütés okozta életveszélyes sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

 1. Csak olyan mérőműszereket szabad használni, amelyek DC bemeneti feszültsége legalább 600 V vagy annál magasabb.

FIGYELEM

A DC-csatlakozók károsodása kontakttisztítók vagy más tisztítószerek használata miatt

Egyes kontakttisztítók vagy más tisztítószerek olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek lebontják a DC-csatlakozók műanyag részeit.

 1. Ne tisztítsa a DC-csatlakozókat kontakttisztítókkal vagy más tisztítószerekkel.

FIGYELEM

Az inverter károsodása üzem közben bekövetkező DC-oldali földzárlat miatt

Az üzem közben bekövetkező DC-oldali földzárlatok helyrehozhatatlan károkhoz vezethetnek a termék transzformátor nélküli topológiája miatt. A garancia nem fedezi azokat a károkat, amelyek hibás vagy helytelen DC-telepítés miatt keletkeznek a termékben. A termék olyan védőszerkezettel van ellátva, amely kizárólag az indítási folyamat közben ellenőrzi, hogy van-e földzárlat. Üzem közben nincs védve a termék.

 1. Győződjön meg arról, hogy a DC-telepítés megfelelő volt és üzem közben nem léphet fel földzárlat.

Eljárás:

 1. Kapcsolja ki a vezetékvédő kapcsolót és biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
 2. Kapcsolja ki a külső DC terhelés-leválasztó kapcsolót, ha van külső DC terhelés-leválasztó kapcsoló.
 3. 2371698828
 4. Állítsa O pozícióba az inverter DC terhelés-leválasztó kapcsolóját.
 5. Mérje meg a PV-generátor feszültségét. Közben ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az inverter maximális bemeneti feszültségét és ne legyen földzárlat a PV-generátorban.
 6. Ellenőrizze, hogy a DC-csatlakozók polaritása megfelelő-e.
 7. Konfekcionálja újra a DC-csatlakozót, ha a DC-csatlakozó helytelen polaritású DC-kábellel van ellátva. A DC-kábelnek mindig a DC-csatlakozóval azonos polaritásúnak kell lennie.

 8. Biztosítsa, hogy a PV-generátor üresjárati feszültsége ne haladja meg az inverter maximális bemeneti feszültségét.
 9. 2371699212
 10. Csatlakoztassa a konfekcionált DC-csatlakozókat az inverterhez.
 11. A DC-csatlakozók hallhatóan rögzülnek.
 12. Győződjön meg arról, hogy mindegyik DC-csatlakozó fixen illeszkedik.
 13. FIGYELEM

  A termék károsodása homok, por és nedvesség miatt, ha nincsenek lezárva a DC-bemenetek

  A termék tömítettsége csak akkor megfelelő, ha az összes nem használt DC-bemenet DC-csatlakozókkal és tömítődugókkal le van zárva. A termék homok, por és nedvesség bejutása miatt károsodhat vagy működésképtelenné válhat.

  1. Zárja le az összes nem használt DC-bemenetet DC-csatlakozókkal és tömítődugókkal az alábbiakban leírtak szerint. A tömítődugókat nem szabad közvetlenül az inverter DC-bemeneteibe dugni.
 14. Nyomja le a szorítókengyelt a nem használt DC-csatlakozóknál és tolja a menetig a hollandi anyát.
 15. 2039052556
 16. Dugja be a tömítődugót a DC-csatlakozóba.
 17. Dugja be a DC-csatlakozókat a tömítődugókkal az inverter megfelelő DC-bemeneteibe.
 18. A DC-csatlakozók hallhatóan rögzülnek.
 19. Győződjön meg arról, hogy a DC-csatlakozók és a tömítődugók fixen illeszkednek.