Az inverter üzemen kívül helyezése


Szakember

Az inverter élettartamának lejárta után történő üzemen kívül helyezéséhez a jelen fejezetben leírtak szerint járjon el.

VIGYÁZAT

Sérülésveszély a termék súlya miatt

Ha szállítás közben vagy szereléskor helytelenül emelik meg vagy leejtik a terméket, sérülésveszély áll fenn.

 1. Óvatosan szállítsa és emelje a terméket. Közben ügyeljen a termék súlyára.
 2. Megfelelő egyéni védőeszközöket kell viselni a terméken zajló valamennyi munka során.

Eljárás:

 1. VESZÉLY

  Életveszély magas feszültségek miatt

  1. Áramtalanítsa az invertert Az inverter áramtalanítása).
 2. VIGYÁZAT

  Égési sérülés veszélye a forró házrészek miatt

  1. Várjon 30 percet, míg a ház lehűl.
  3189057164
 3. Csavarja le az RS485-csatlakozót, majd húzza ki az aljzatból.
 4. Csavarja rá a védőkupakot az RS485-aljzatra.
 5. 2371721228
 6. Csavarja le a hollandi anyát a hálózati kábel menetes hüvelyéről.
 7. 3235478796
 8. Csavarja le és távolítsa el a menetes hüvelyt az inverter hálózati aljzatának menetéről.
 9. 2371721996
 10. Oldja ki a hálózati kábel csatlakozóját, majd húzza ki az inverter aljzatából.
 11. 2047884812
 12. Vegye ki a kábelátvezető gumit a menetes hüvelyből, és távolítsa el a hálózati kábelt a kábelátvezető gumiból.
 13. 2371722380
 14. Húzza ki a hálózati kábelt a menetes hüvelyből és a hollandi anyából.
 15. 2371722764
 16. Csavarja rá a védőkupakot a hálózati aljzatra.
 17. 2371723148
 18. Csavarja ki és vegye le az antennát.
 19. 2371723532
 20. Dugja rá a védőkupakot, ha van, az antenna csatlakozóaljzatára.
 21. 2371723916
 22. Csavarja ki az M5x12 lencsefejű csavart (TX25) és távolítsa el a földelőkábelt abban az esetben, ha kiegészítő földelés vagy potenciálkiegyenlítés van csatlakoztatva az inverterhez.
 23. 2371724300
 24. Csavarja ki az inverter fali tartón történő rögzítésére szolgáló bal és jobb oldali M5x12 lencsefejű csavarokat (TX25).
 25. 3189062156
 26. Vegye le felfelé az invertert a fali tartóról.
 27. 2047887884
 28. Csavarja ki a fali tartó rögzítésére szolgáló csavarokat, majd vegye le a fali tartót.
 29. Csomagolja be az invertert, az AC-csatlakozót, a DC-csatlakozókat, az RJ45-védőgumit, az antennát és a fali tartót, amennyiben az inverter tárolására vagy szállítására kerül sor. Ehhez az eredeti csomagolást vagy az inverter súlyához és méretéhez megfelelő csomagolást kell használni.
 30. Az inverter ártalmatlanítása esetén be kell tartani az elektronikai hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.