A névleges teljesítmény eljárás konfigurálása


Szakember

A telepítő varázsló elindítása

 1. Kapcsolódjon a felhasználói felülethez Kapcsolódás a felhasználói felülethez).
 2. Jelentkezzen be Szerelő minőségben.
 3. Indítsa el a telepítő varázslót A telepítő varázsló elindítása).
 4. Minden lépésnél kattintson a [Save and next] gombra a Hálózati rendszerszolgáltatás lépésig.
 5. Végezze el a beállításokat az alábbiakban leírtak szerint.

Csatlakoztatott fázis beállítása

 • Válassza ki az Active power mode fülön a Connected phase legördülő listából azt a fázist, amelyhez az inverter csatlakoztatva van.

Külső előírt értékmeghatározású rendszerek beállítása

 1. Állítsa a Grid connection point control opciót [KI] állásba.
 2. Állítsa az Active power process opciónál Active power setpoint kapcsolót [On] állásba.
 3. Válassza ki az Active power setpoint operating mode legördülő listán az External setpoint opciót.
 4. Válassza a Fallback process legördülő listán a Apply fallback value opciót.
 5. Írja be a Fallback max. active power P mezőbe azt az értéket, amelyre az inverternek korlátoznia kell a névleges teljesítményét időtúllépés után, ha megszakad a kommunikáció a fölérendelt egységgel.
 6. Írja be a Timeout mezőbe azt az időt, amelyet meg kell várnia az inverternek, mielőtt korlátozza a névleges teljesítményét a beállított fallback értékre.
 7. Ha 0 %-os vagy 0 W-os előírás esetén nincs engedélyezve, hogy az inverter hatásos teljesítményt tápláljon a közcélú villamos hálózatba kis mértékben, akkor válassza ki a Yes bejegyzést a Grid disconnection for 0% active power setpoint legördülő listában. Ez biztosítja, hogy az inverter 0 %-os vagy 0 W-os előírás esetén leválasztásra kerül a közcélú villamos hálózatról és nem táplál be hatásos teljesítményt.

Manuális előírt értékmeghatározású rendszerek beállítása

 1. Állítsa az Active power setpoint operating mode mezőben a Grid connection point control kapcsolót [On] állásba.
 2. Írja be a teljes PV-generátorteljesítményt a Nominal PV system power mezőbe.
 3. Válassza ki az Active power setpoint operating mode legördülő listában, hogy a hatásosteljesítmény-korlátozás százalékban vagy wattban megadott értékkel történjen-e.
 4. Írja be a Set active power limit mezőbe azt az értéket, amelyre korlátozni kell a hatásos teljesítményt a hálózati csatlakozási ponton. Nulla hatásos teljesítményhez 0-ra kell állítani az értéket.
 5. Állítsa az Active power setpoint opciót [On] állásba.
 6. Válassza ki a manuális meghatározáshoz a Manual setpoint % vagy Manual setpoint W opciót, és adja meg az adott előírt értéket.
 7. Ha magának az inverternek kell a hatásos teljesítményt a hálózati csatlakozási pontra korlátoznia, akkor végezze el az alábbi lépéseket:
  • Válassza ki az Active power setpoint operating mode legördülő listán az External setpoint opciót.

  • Válassza a Fallback process legördülő listán a Apply fallback value opciót.

  • Válassza ki a No bejegyzést a Grid disconnection for 0% active power setpoint legördülő listában.