Az AC-csatlakoztatás feltételei


AC-kábellel szembeni követelmények:

 • Vezetéktípus: rézhuzal

 • Külső átmérő: 8 mm től 21 mm

 • Vezető keresztmetszete: 1,5 mm² től 6 mm²

 • Lecsupaszítási hossz: 12 mm

 • Köpenyeltávolítási hossz: 50 mm

 • A kábelt a vezetékek méretezésére vonatkozó helyi és nemzeti irányelvek szerint kell kialakítani, amelyekből levezethetők a minimális vezeték-keresztmetszetre vonatkozó követelmények. A kábel méreteit befolyásoló tényezők közt említhető többek közt a névleges AC-áram, a kábel típusa, a fektetés módja, a felhalmozás, a környezeti hőmérséklet és a kívánt maximális teljesítményveszteség (a teljesítményveszteség kiszámításához lásd a Sunny Design szoftver legalább 2.0 verzióját a(z) www.SMA-Solar.com oldalon).

A földelőkábellel szembeni követelmények:

Finomhuzalos vezetők használata

Használhat merev vezetőt vagy rugalmas, finomhuzalos vezetőt.

 1. Finomhuzalos változat használata esetén gyűrűs kábelsaruval kétszer krimpelni kell a vezetőt. Közben ügyeljen arra, hogy rángatás vagy hajlítás esetén ne látszódjon a csupasz vezető. Ezáltal a gyűrűs kábelsaru megfelelő tehermentesítést biztosít.
 • Földelőkábel keresztmetszete: maximum 10 mm²

Terhelés-leválasztó kapcsoló és vezetékvédelem:

FIGYELEM

Az inverter károsodása csavaros biztosítók terhelés-leválasztó szerkezetként való használata miatt

A csavaros biztosítók (pl. DIAZED-biztosító vagy NEOZED-biztosító) nem terhelés-leválasztó kapcsolók.

 1. Csavaros biztosítókat tilos terhelés-leválasztó szerkezetként használni.
 2. Terhelés-leválasztó szerkezetként terhelés-leválasztó kapcsolót vagy vezetékvédő kapcsolót kell használni (információkhoz és kialakítási példákhoz lásd a(z) Circuit Breaker műszaki tájékoztatót a(z) www.SMA-Solar.com oldalon).
 • Több inverterrel rendelkező rendszereknél mindegyik invertert saját vezetékvédő kapcsolóval kell védeni. Közben be kell tartani a biztosíték megengedett maximális erősségét Műszaki adatok). Ezáltal elkerülhető, hogy az érintett kábelen a leválasztás után maradékfeszültség legyen.

 • Az inverterek és a vezetékvédő kapcsolók közé beszerelt fogyasztókat külön biztosítékkal kell ellátni.

Hibaáram-ellenőrző egység:

Az inverter üzemeltetéséhez nincs szükség külső hibaáram-védőkapcsolóra. Ha a helyi előírások hibaáram-védőkapcsolót írnak elő, akkor vegye figyelembe a következőket:

 • A 3.00.10.R firmware verziótól az inverter kompatibilis a 30 mA vagy annál magasabb névleges hibaáramú A és B típusú hibaáram-védőkapcsolókkal (a hibaáram-védőkapcsoló kiválasztására vonatkozó tájékoztatást lásd a Műszaki tájékoztatóban, Criteria for Selecting a Residual-Current Device a www.SMA-Solar.com) oldalon. A berendezésben található minden invertert külön hibaáram-védőkapcsolóval kell csatlakoztatni a közcélú villamos hálózathoz.

 • 30 mA névleges hibaáramú hibaáramvédő kapcsoló használata esetén az inverterben be kell állítani a névleges hibaáramot A hibaáram-védőkapcsoló névleges hibaárának beállítása). Ezáltal az inverter csökkenti az üzemelés közben fellépő levezetési áramokat, és megakadályozza a hibaáram-védőkapcsoló hibás kioldását.

Túlfeszültségi kategória:

Az inverter az IEC 60664-1 szerinti III. vagy annál alacsonyabb túlfeszültség-kategóriájú hálózatokon alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy az inverter folyamatosan csatlakozhat az épület hálózati csatlakozási pontjára. Hosszú kábelúttal járó szabadtéri telepítések esetén kiegészítő intézkedésekre van szükség a IV. túlfeszültségi kategória III. kategóriára való csökkentése érdekében (lásd a(z) Overvoltage Protection műszaki tájékoztatót a(z) www.SMA-Solar.com oldalon).

Védővezető-felügyelet:

Az inverter védővezető-felügyelettel rendelkezik. A védővezető-felügyelet észleli, ha nincs csatlakoztatva védővezető, és ilyen esetben leválasztja az invertert a közcélú villamos hálózatról. Telepítési helytől és földelő rendszertől függően érdemes lehet kikapcsolni a védővezető-felügyeletet. Ez pl. a delta-IT rendszerű hálózat vagy más hálózatformák esetén szükséges, amikor nincs nullavezető, és 2 fázis közé szeretné telepíteni az invertert. Felmerülő kérdéseiben segítséget nyújt a hálózat üzemeltetője vagy a(z) SMA Solar Technology AG.

IEC 62109 szerinti biztonság kikapcsolt védővezető-felügyelet mellett

Az IEC 62109 szerinti biztonság kikapcsolt védővezető-felügyelet mellett történő garantálása érdekében kiegészítő földelést kell csatlakoztatni az inverterhez.

 1. Csatlakoztasson egy kiegészítő földelést, amely legalább 10 mm²-es keresztmetszettel rendelkezik Kiegészítő földelés csatlakoztatása). Ezáltal elkerülhető az érintési áram az AC-csatlakozó aljzatához csatlakoztatott védővezető meghibásodása esetén.

Kiegészítő földelés csatlakoztatása

Egyes országokban kiegészítő földelésre van szükség. Mindig vegye figyelembe a helyileg érvényes előírásokat.

 1. Ha kiegészítő földelésre van szükség, akkor csatlakoztasson egy kiegészítő földelést, amely legalább 10 mm²-es keresztmetszettel rendelkezik Kiegészítő földelés csatlakoztatása). Ezáltal elkerülhető az érintési áram az AC-csatlakozó aljzatához csatlakoztatott védővezető meghibásodása esetén.