Interfészek és funkciók


A termék a következő interfészekkel és funkciókkal rendelkezik:

Felhasználói felület felügyelethez és konfigurációhoz

A termék alapesetben integrált webszerverrel rendelkezik, amely felhasználói felületet biztosít a termék konfigurációjához és felügyeletéhez. A termék felhasználói felülete végberendezéssel (pl. számítógéppel, táblagéppel vagy okostelefonnal) fennálló kapcsolat esetén a webböngészőn keresztül hívható elő.

Smart Inverter Screen

A Smart Inverter Screen lehetővé teszi az állapotjelzést, valamint az aktuális teljesítmény és aktuális fogyasztás megjelenítését a felhasználói felület bejelentkezési oldalán. A felhasználó ezáltal áttekintést kap az inverter legfontosabb adatairól anélkül, hogy be kellene jelentkeznie a felhasználói felületen.

A Smart Inverter Screen alapesetben inaktív. A Smart Inverter Screen az inverter üzembe helyezése után a felhasználói felületen keresztül aktiválható.

SMA Speedwire

A termék alapfelszereltségéhez tartozik az SMA Speedwire. Az SMA Speedwire egy Ethernet-szabványon alapuló kommunikációs mód. Az SMA Speedwire 100 Mbit/s adatátviteli sebességet kínál, és optimális kommunikációt tesz lehetővé a rendszereken belüli Speedwire-készülékek között.

A termék támogatja az SMA Speedwire Encrypted Communication-nal való titkosított rendszerkommunikációt. Ahhoz, hogy használhassa a Speedwire titkosítást a rendszerben, minden Speedwire-készüléknek támogatnia kell az SMA Speedwire Encrypted Communication funkciót, kivéve az SMA Energy Metert.

SMA Webconnect

A termék alapfelszereltségéhez tartozik a Webconnect-funkció. A Webconnect-funkció a termék és a Sunny Portal és Sunny Places internetportálok közt közvetlen adatátvitelt tesz lehetővé kiegészítő kommunikációs eszköz nélkül, vizualizált rendszerenként legfeljebb 4 termék számára. Több mint 4 termékkel rendelkező rendszereknél lehetőség van a termékek és a Sunny Portal internetportál közti adatátvitelt adatrögzítő (pl. SMA Data Manager) segítségével létrehozni vagy az invertereket több rendszerre felosztani. A vizualizált rendszer aktív WLAN- vagy Ethernet-kapcsolat esetén közvetlenül a végberendezés webböngészőjén keresztül érhető el.

A Webconnect az Olaszországban működtetett PV-rendszerek számára lehetővé teszi az inverterek rákapcsolását vagy lekapcsolását a közcélú villamos hálózatról, továbbá az alkalmazott frekvenciahatárok meghatározását IEC61850-GOOSE üzenetek segítségével.

WLAN-kapcsolat az SMA 360° alkalmazással

A termék alapfelszereltségként QR-kóddal rendelkezik. A terméken lévő QR-kódnak az SMA 360° alkalmazással való szkennelésével WLAN-on keresztül létrehozható a termékhez való hozzáférés, és a felhasználói felülettel való kapcsolat automatikusan létrejön.

WLAN

A termék alapesetben WLAN-interfésszel rendelkezik. A WLAN-interfész alapbeállítás szerint aktív. Amennyiben nem szeretne WLAN-t használni, kikapcsolhatja a WLAN-interfészt.

A termék kiegészítésképpen WPS-funkcióval rendelkezik. A WPS-funkció arra szolgál, hogy a termék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz (pl. egy routeren keresztül) a termék és a végberendezés közötti közvetlen kapcsolat létrehozása érdekében.

Modbus

A termék Modbus-interfésszel rendelkezik. A Modbus-interfész alapesetben inaktív, szükség esetén konfigurálni kell.

A támogatott SMA termékek Modbus-interfésze ipari, pl. SCADA-rendszereken keresztüli, felhasználásra készült és a következő feladatokat látja el:

  • Mért értékek távirányított lekérdezése

  • Üzemi paraméterek távirányított beállítása

  • Előírt értékek megadása a berendezés vezérléséhez

RS485-interfész

Az inverter alapfelszereltségéhez egy RS485-interfész tartozik. Az RS485-interfészen keresztül az inverter vezetékes úton SMA kommunikációs termékekkel vagy max. 3 darab TS4 modultechnika számára szolgáló gateway-jel tud kommunikálni (a támogatott SMA termékekre vonatkozó információkhoz lásd: www.SMA-Solar.com).

A TS4 modultechnika bekötése

Az inverter a TS4 modultechnika bekötéséhez alapfelszereltségként egy RS485-interfésszel és a Cloud Connect funkcióval rendelkezik. Az RS485-interfészen keresztül max. 3 gateway csatlakoztatható lineáris topológiában az inverterhez. Ezáltal nincs szükség a külön Cloud Connect Advanced kommunikációs egység használatára. Az integrált Cloud Connect funkció szerepe a következők:

  • A TS4 modultechnika egyszerű integrációja a berendezésbe

  • Egyszerű üzembe helyezés és konfiguráció az inverter felhasználói felületén keresztül

  • Megjelenítés és felügyelet a Sunny Portal felületen

Hálózati rendszerszolgáltatások

A termék hálózati rendszerszolgáltatásokat lehetővé tevő funkciókkal van ellátva.

A hálózat üzemeltetőjének követelményétől függően a funkciókat (pl. hatásos teljesítmény korlátozása) az üzemi paraméterekkel aktiválhatja és konfigurálhatja.

Az A és B DC-bemenetek párhuzamos használata

Lehetőség van az inverter A és B DC-bemeneteinek párhuzamos használatára. Ezáltal a normál üzemmóddal ellentétben több párhuzamosan kapcsolt füzér csatlakoztatható az inverterhez. Az inverter automatikusan felismeri az A és B DC-bemenetek párhuzamos használatát.

SMA ShadeFix

Az inverter ShadeFix árnyékoláskezelővel rendelkezik. Az SMA ShadeFix intelligens MPP-követő rendszert használ annak érdekében, hogy árnyékolás esetén megtalálja a legmagasabb teljesítményű munkapontot. Az SMA ShadeFix kezelőnek köszönhetően az inverter mindig a PV-modul legjobb energiateljesítményét használja az árnyékolt rendszerek hozamának növelése érdekében. Az SMA ShadeFix alapbeállításként aktív. Az SMA ShadeFix időintervalluma alapbeállításként 6 perc. Ez azt jelenti, hogy az inverter minden 6 percben rákeres az optimális munkapontra. A rendszertől és az árnyékolási helyzettől függően ésszerű lehet módosítani az időintervallumot.

Minden áramfajtára érzékeny hibaáram-ellenőrző egység

A minden áramfajtára érzékeny hibaáram-ellenőrző egység észleli az áramerősség-különbségeket. Az integrált áramkülönbség-érzékelő az 1-fázisú és 3-fázisú invertereknél a nullavezető és a fázis(ok) közötti áramerősség-különbséget észleli. Ha az áramerősség különbsége ugrásszerűen megnő, az inverter leválasztásra kerül a közcélú villamos hálózatról.

SMA Smart Connected

Az SMA Smart Connected díjmentesen felügyeli a terméket a Sunny Portal-on keresztül. Az SMA Smart Connected automatikusan és proaktív módon tájékoztatja az üzemeltetőket és szakembereket a termék bekövetkező eseményeiről.

Az SMA Smart Connected aktiválása a Sunny Portal-on való regisztráció közben történik. Az SMA Smart Connected használatához állandó kapcsolatra van szükség a termék és a Sunny Portal között, és az üzemeltetők és szakemberek Sunny Portal-on tárolt adatainak naprakésznek kell lenniük.