PV-berendezés ellenőrzése földzárlat szempontjából


Szakember

Földzárlatra utalhat, ha az inverter csipog, a piros LED világít és az inverter felhasználói felületén az Events menüben megjelenik a 3501, 3601 vagy 3701 eseményszám. A PV-berendezés földdel szembeni elektromos szigetelése hibás vagy hiányos.

VESZÉLY

Életveszély földzárlat esetén feszültség alatt álló berendezésrészek megérintésekor bekövetkező áramütés miatt

Földzárlat esetén feszültség alatt állhatnak a berendezés részei. A feszültség alatt álló alkatrészek vagy kábelek megérintése áramütés okozta életveszélyes sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

 1. Munkavégzés előtt áramtalanítsa a terméket és biztosítsa visszakapcsolás ellen.
 2. A PV-generátor kábeleit csak a szigetelésnél szabad megfogni.
 3. Tilos megérinteni az alépítmény részeit és a PV-generátor állványát.
 4. Tilos földzárlatos PV-füzéreket csatlakoztatni az inverterhez.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés általi életveszély valamely mérőműszer túlfeszültség miatti meghibásodása esetén

A túlfeszültség károsíthatja a mérőműszereket, és ennek következtében előfordulhat, hogy a mérőműszer háza feszültség alatt áll. A feszültség alatt álló mérőműszerház megérintése áramütés okozta életveszélyes sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

 1. Csak olyan mérőműszereket szabad használni, amelyek DC bemeneti feszültsége legalább 600 V vagy annál magasabb.

Eljárás:

A PV-berendezés földzárlat szempontjából való ellenőrzéséhez hajtsa végre az alábbi műveleteket az előírt sorrendben. A műveletek pontos menete szintén alább olvasható.

 • Ellenőrizze feszültségméréssel, hogy nincs-e földzárlat a PV-berendezésben.

 • Ha sikertelen volt a feszültségmérés, ellenőrizze a szigetelési ellenállás mérésével, hogy nincs-e földzárlat a PV-berendezésben.

Ellenőrzés feszültségméréssel

Ellenőrizze földzárlat szempontjából a PV-berendezés összes füzérét az alábbi eljárás szerint.

Eljárás:

 1. VESZÉLY

  Életveszély magas feszültségek miatt

  1. Áramtalanítsa az invertert Az inverter áramtalanítása).
 2. Feszültségek mérése:
  • Mérje meg a feszültségeket a pozitív pólus és a földpotenciál (PE) között.

  • Mérje meg a feszültségeket a negatív pólus és a földpotenciál (PE) között.

  • Mérje meg a feszültségeket a pozitív és negatív pólus között.
   Az alábbi eredmények egyidejű fennállása esetén földzárlat van a PV-berendezésben:

   Az összes mért feszültség stabil.

   A két, földpotenciállal szemben mért feszültség összege megközelítőleg megfelel a pozitív és negatív pólus közötti feszültségnek.

 3. Földzárlat esetén derítse ki a földzárlat helyét a két mért feszültség viszonyán keresztül, és szüntesse meg a földzárlatot.
 4. Amennyiben nem mérhető egyértelmű földzárlat és az üzenet továbbra is megjelenik, mérje meg a szigetelési ellenállást.
 5. Csatlakoztassa újra a földzárlattól mentes füzéreket az inverterhez, majd helyezze újra üzembe az invertert (lásd az inverter telepítési útmutatóját).
 6. A földzárlat helye

  A példában a második és a harmadik PV-modul között van földzárlat.

  5451103500

Ellenőrzés a szigetelési ellenállás mérésével

A szigetelési ellenállás mérése pontosabb eredményekkel szolgál abban az esetben, ha a feszültségmérés nem utal egyértelműen földzárlatra.

559183116

A mérés sematikus ábrája

A szigetelési ellenállás kiszámítása

A PV-berendezés vagy egy önálló füzér várható teljes ellenállása az alábbi képlettel számítható ki:

A modul gyártója, ill. az adatlap felvilágosítással szolgál az egyes PV-modulok pontos szigetelési ellenállásáról.

Ugyanakkor a PV-modulok átlagos ellenállási értékeként vékonyrétegű modulok esetében kb. 40 Mohm, poli- és monokristályos PV-modulok esetében pedig kb. 50 Mohm feltételezhető PV-modulonként (a szigetelési ellenállás kiszámításával kapcsolatos további információkhoz lásd a(z) Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Plants műszaki tájékoztatót a(z) www.SMA-Solar.com oldalon).

Szükséges eszközök:

 • Megfelelő eszköz a biztonságos leválasztáshoz és rövidre záráshoz

 • Szigetelésiellenállás-mérő műszer

A PV-generátor biztonságos leválasztásához és rövidre zárásához szükséges eszköz

A szigetelési ellenállás mérése csak a PV-generátor biztonságos leválasztására és rövidre zárására alkalmas eszközzel történhet. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő eszköz, a szigetelési ellenállás mérését nem szabad elvégezni.

Eljárás:

 1. Számítsa ki a várható szigetelési ellenállást füzérenként.
 2. VESZÉLY

  Életveszély magas feszültségek miatt

  1. Áramtalanítsa az invertert Az inverter áramtalanítása).
 3. Telepítse a rövidre záró eszközt.
 4. Csatlakoztassa a szigetelésiellenállás-mérő műszert.
 5. Zárja rövidre az első füzért.
 6. Állítsa be a vizsgálati feszültséget. A vizsgálati feszültségnek minél közelebb kell lennie a PV-modulok maximális rendszerfeszültségéhez, de nem szabad túllépnie azt (lásd a PV-modulok adatlapját).
 7. Mérje meg a szigetelési ellenállást.
 8. Szüntesse meg a rövidre zárást.
 9. Mérje meg ugyanígy a többi füzért is.
 10. Amennyiben egy füzér szigetelési ellenállása jelentősen eltér az elméleti értéktől, abban az esetben földzárlat van az érintett füzérben.
 11. Csak akkor csatlakoztassa újra a földzárlatos füzéreket az inverterhez, ha megszüntette a földzárlatot.
 12. Csatlakoztassa újra az összes többi füzért az inverterhez.
 13. Helyezze újra üzembe az invertert.
 14. Amennyiben az inverter ezek után is szigetelési hibát jelez, lépjen kapcsolatba a szervizzel Kapcsolat). Előfordulhat, hogy a PV-modulok a pillanatnyi mennyiségükben nem alkalmasak az inverterhez.