Célcsoport


A jelen dokumentum szakembereknek és végfelhasználóknak szól. Csak szakemberek végezhetik el azokat a tevékenységeket, amelyeket a jelen dokumentumban figyelmeztető szimbólum és „szakember” jelzés jelöl. A különösebb képzettséget nem igénylő tevékenységek nincsenek jelölve és a végfelhasználók által is elvégezhetők. A szakembereknek a következő képzettséggel kell rendelkezniük:

  • Inverterek működéséhez és használatához szükséges ismeretek

  • Elektromos készülékek és berendezések összeszerelésekor, javításakor és kezelésekor felmerülő veszélyekkel és kockázatokkal kapcsolatos oktatás

  • Elektromos készülékek és berendezések összeszereléséhez és üzembe helyezéséhez szükséges képzés

  • Az érvényes jogszabályok, szabványok és irányelvek ismerete

  • A jelen dokumentum és a benne foglalt összes biztonsági információ ismerete és betartása